Her lukter det fugl!

NP's hovedstasjon i RevdalenHver sommer er det fugleforskere i regi av Norsk Polarinstitutt (NP) i aktivitet på øya. Dette bildet er tatt i Revdalen helt sør på øya, hvor de har sin hovedbase. En kuriositet er hovedhytta i Revdalen som inntil i forfjor vinter stod ca 10 m nærmere fotografen, men ble flyttet av vinden. Den lille hytta er ny i sommer, tilsvarende gamle ble snudd opp ned samme gang, og måtte kondemneres. I tillegg er det to mindre stasjoner, en over Ellasjøen i siden av Alfredfjellet, og en på sletta ved Amfiet nordvest på øya. I Revdalen konsentrerer de seg mest om Lomvi, – ved Ellasjøen om Alkekonge, og ved Amfiet om Storjo. Imidlertid blir det også fulgt med i utviklingen av andre bestander rundt om på øya; for eksempel Lunde, Havhest, Polarmåke og Krykkje. I dette arbeidet nytter det lite å ha høydeskrekk, av de ovenfornevnte fuglene er det bare Storjoen som hekker på flatmark, ellers må en forholde seg til fjellsider, stup og bratte skrenter. (Til gjengjeld kan Storjoen noen ganger være aggressive beist, som stupbomber, og hakker folk i hodet!). Fuglene telles, ringmerkes, måles og veies, noen må også ofre noen bloddråper for prøver. Noen utstyres for noen dager med dataloggere som ved gjenfangst kan avleses, og vise hvor stort område brukes for å finne mat, noe som er aktuelt når en skal sette grenser ved for eksempel oljeaktivitet og annen virksomhet. De følger også med i bestandsutviklingen fra år til år, og ser på hekkesuksess, bestandstilbakegang eller eventuell -økning. – For noen arter er bestanden i tilbakegang, mens andre arter, som for eksempel Havsule øker.

Faste beboere i Revdalen i en liten disputt. "Loggerhylla", - en luftig arbeidsplass. Samme som forrige bilde, men viser beboerne i "blokka" bedre. Hallvard Strøm som leder NP's aktivitet på øya. Nærbilde av fugl under hylla: Lomvi (Uria aalge) i to varianter; -vanlig med helt svart hode, -Ringvi med "brille" (mest av denne på Bjørnøya), Polarlomvi (Uria lomvia) (med "melkebart") og noen Krykkjer (Rissa tridactyla). Fredrik i sving med måling og veiing av en lomviunge. Hallvard holder samme unge opp for fotografen.Ganske langt ned her ja, - i disse dager kaster ungene seg (ikke flyvedyktige) utfor for å komme ned på sjøen. Luftig arbeidsplass, ja, - Solveig skal her hente opp en ny unge.

1) Faste beboere i Revdalen i en liten disputt. 2) «Loggerhylla», – en luftig arbeidsplass. 3)  Samme som forrige bilde, men viser beboerne i «blokka» bedre. Merk strømgjerdet som holder revene unna. 4) Hallvard Strøm som leder NP’s aktivitet på øya. 5) Nærbilde av fugl under hylla: Lomvi (Uria aalge) i to varianter; -vanlig med helt svart hode, -Ringvi med «brille» (mest av denne på Bjørnøya), Polarlomvi (Uria lomvia) (med «melkebart») og noen Krykkjer (Rissa tridactyla). 6) Fredrik i sving med måling og veiing av en lomviunge. 7) Hallvard holder samme unge opp for fotografen. 8) Ganske langt ned her, ja! – i disse dager kaster ungene seg (ikke flyvedyktige) utfor for å komme ned på sjøen. 9) Luftig arbeidsplass, ja! – Solveig skal her hente opp en ny unge for undersøkelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *