Nåværende besetning

Sommerbesetning 2020

Stedlig Leder – Mats Kågstrøm

Radiosondeleder – Nils Rune Hansson
Driftsleder – Kenneth Vikane
Tekniker – Mats og Nils Rune deler denne stillingen
Met.fullmektig – Marit Kollstuen
Met.fullmektig – Ingvill Engdal
Met.fullmektig – Kristoffer Collin Hundal
Met.fullmektig – Hege Terum Kvitberg
Kjøkkensjef – Tonje Andersen
1. kokk – Frank Olav Dokken

Sjefspsykolog – Laban

Sjefshumørspreder – Yukon