Vi takker for oss!

Da er sommersesongen 2019 slutt og vi sitter igjen med mange flotte opplevelser: Nye bord på radiorommet, nye aggregater, vedhogst, skiføre i november, knivlaging, Laban fanger torsk, Yukon har spist hundeselen, Garbitch girls, pakke på nordpolen, 4 ballongslipp, reflexteip, tåke, trening, helikopterbilder, ny vogn til flåten, bløtkake, Brillebjørn, museumsåpning, brodering, COMBLE, nye vedovner både her og der, Norsarhytta, på toppen av Urd, Hurtigruten, valg, Titanic, klatring i masten, quiz, sankthans, vektløfting, kafferekord, fluefisking, full storm, brukket veiskilt, nordlys, osv. osv. Takk for en fantastisk tid! Nå ønsker vi neste besetning velkommen og lykke til.  

Nye aggregater monteres

Da er det montert nye aggregater på Bjørnøya. De gamle hadde rundet 40000 timer og tiden var nå inne for å bytte disse. Aggregatene er det viktigste vi har. De leverer alt vi trenger av energi for å drive stasjon. Våre hjerter ! Så de blir stelt med kjærlig hånd av driftsleder, og har ofte tilsyn gjennom døgnet.

I forbindelse med utskiftingen ble det utlyst en navnekonkurranse som Sandra vant. De nye aggregatene heter Pippi og Ronja.

Velkommen til Pippi og Ronja

Jørn og Hans Karl ferdigstiller aggregatene

Allt må sjekkes og Jørn kobler til kjøling

På plass

Presisjonskjøring av krana for å tre inn de nye maskinene på aggregatrommet

Jørn og Hans Karl gjør de nye motorene fra Scania klare

Etter at aggregatene er på plass ble det feiret med navnefest

Storm og polare lavtrykk

De seneste dagene har uværet herjet her oppe. Full storm med vinder over 30 m/sek Med nordlig retning kom vinden med 6 til 10 m bølger rett inn i havna her på Bjørnøya.
Uværets fulle kraft ser vi her hvor store betongblokker er revet løs av kaia og kastet langt inn på land. Bølgevernet er rett og slett knust. Steiner er kastet opp fra fjæra og langt over veien. Badestampen vår fikk også gjennomgå i natt. Så her blir vi ikke arbeidsledige de siste dagene før hjemreise.

Her har naturen pyntet til jul

Liten til ingen sikt på gårdsplassen

Stein fra fjæra som er slengt over veien

Skiltet som viste retningen til ulike steder i verden trengs nytt fundament

Kaia med flere deler betong slengt rundt

En stor del av bølgevernet er borte


Badestampen fikk hard medfart

Flyvefisk eller ikke .. Laban kom hjem med en «HEL» fersk torsk. Vi tror nok den er ett offer for havets krefter og kastet opp på land. Laban var i alle fall tydelig stolt.

Vinter på Bjørnøya

Nå i november har vi vært heldige og fått en god del snø. Så da fikk vi det travelt med både skiturer, hundekjøring og nordlyssafari. Selv om det bare er noen få timer igjen med dagslys har flere vært på ski og hyttetur og kost seg. Hardt liv her på ishavet 🙂
NORDFLÅTEN

Nordflåten har fått ny henger. Dette har lenge stått på ønskelisten da den gamle bar tydelig preg av mange og lange vintre nede ved havna.  Jørn og Katrine har tatt oppgaven seriøst og i dag framstår det en ny henger for Nordflåten som forventes å vare i overskuelig framtid. Solid bygd og behandlet etter alle kunstens regler for å tåle ett relativt hardt liv her i Herwighamna.

Hengeren er her til lakkering for å gi den en slitesterk beskyttelse mot vind og havsalt

Felgene framstår som nye

Under produksjon

Ferdig og klar til bruk

Mange timers arbeid har gjort de gamle felgene fult funksjonelle og framstår nå som nye.

Her ligger det lange timer og flere meter sveisetråd bak før det hele er satt riktig sammen.

Gammelt og nytt / før og etter

Katrine gjør klart verktøy for nye timer ute i hangaren

Jørn klar for en ny turn på hengeren

Solide nav må til for å bære vekten av flåten

Katrine og Jørn. To stolte og fornøyde industriarbeidere med høy kompetanse og dedikerte i arbeidet.

Mot vinter

Det drar seg mot vinter her opp på 74 N Den kommer krypende ned fjellet og ut over slettende. Ikke bare er det der vi ser det. Det at snøen kommer i toppene er bare et av tegnene på at høsten er på hell. Fuglefjellene er tomme og i luften er det det nå gåseflokkene som er på tur sørover som gjester oss. Vi ser flokker med hundretalls fugl. De stopper over for å hvile vinger og fylle nisten før neste legg ned mot fastlandet. Også de siste snøspurvene tar noen frø fra fuglebrettet før de tar nordavinden fatt.  Men vi møter også våre firbente venner, også disse har tatt konsekvensen av skifte i årstiden og tatt på seg sin skinnende hvite drakt. 

Vi lar bildene tale for seg  !!

 

 

 

 

 

 

BRANN OG REDNING !

Her oppe er det en del ting som har høyere prioritet enn andre ting. Slik er det med øvelser i brannslukking og redning. Dette er noe vi øver jevnlig på og som vi har høy fokus på. Alle har sine spesifikke oppgaver og vi er delt i grupper som ivaretar dette.  Så når alarmen går er det kun en ting som gjelder.

Tidligere denne uken hadde vi en utvidet øvelse som gikk på brann og redning. Finne skadested ut fra utløst alarm. Iverksette redning  ved behov, samt slukking. Denne gangen var det utløst alarm på treningsrommet. Mens gruppen som ivaretar slukking gjorde i sitt utstyr klart gikk redningsgruppen i aksjon. Medbrakt bærbart slukkeutstyr samt båre og koffert for medisinsk hjelp. Vi har også hjertestarter slik at vi skal være godt forberedt på det vi møter på ett skadested.

Etter som dette er noe vi driller jevnlig på går slike øvelser som planlagte og etter rutiner som er fastsatt. Etterpå er det alltid evaluering for å se om noe kunne blitt tatt annerledes.

   

Medisinsk hjelp er også viktig. Her sjekkes innhold i kofferten

Det å få pasienten ut i frisk luft er viktig. Spesielt der vedkommende har blitt utsatt for røykutvikling

Franciszek legges på båre og tas ut av skadestedet

Den forulykkede viser seg å være Franciszek. Han blir raskt funnet på treningsrommet og gitt førstehjelp

Bruk av ulikt slukkeutstyr er en del av øvelsene våre

Riktige koplinger og hvilke slanger som skal bruker er viktig å ha oversikt over

Her instrueres brannmanskap om hvordan vi får flyt av vann gjennom slukkearbeidet

 

 

 

 

 

Offisiell åpning av Bjørnøya historiske samling

På fredag var det offisiell åpning av Bjørnøya historiske samling. Vi fikk stort besøk av både sysselmannen, direktøren på Svalbard museum, Svalbardposten og NRK. Det ble holdt taler og den røde tråden ble klippet. Gammelradion var i drift mellom 1947 og 1969 og er nå pusset opp og gjort klar til utstilling. En stor takk går til alle involverte, spesielt tidligere besetninger som har malt og satt i stand og Svalbard miljøvernfond som har støttet prosjektet finansielt. 

Sysselmann Kjerstin Askholt klipper den røde tråden

 

De nye informasjonstavlene blir satt stor pris på

 

Mange besøkende på dag 1

 

Lunsj med feststemning

En strålende dag på Bjørnøya

Landmålings arkeologi

Mellom 1922 og 1931 bedrev ‘Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser’ kartlegging av Bjørnøya. Noe som også gruveselskapet ved Tunheim hadde interesse av da de planla bygging av taubane for utlasting av kull fra Sørhamna. Landmålernes aktiviteter er nøye beskrevet i rapport Nr. 86 utgitt 1944.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å være landmåler på en Ishavsøy den gang man bare brukte Teodolitt (vinkelmålings kikkert) var nok en tålmodighets prøve da mann var avhengig av sikt. Det ble flere dager venting på at tåken skulle lette enn effektive arbeids dager.

For å bygge opp et nett med triangler bare basert på vinkelmålinger måtte man likevel ha lengde på en side i den første triangelen, baselinjen. Ca 1 km måltes opp med et 24 m stålband, kalibrert ved +15 C. Segment for segment. Temperaturen var +4 C og målbandet ble justert med 0.2 mm/m 

I Sørlia mellom Misery og Russelva etablertes baselinjen. Den ble målt i September 1922 til 982.358 m. Man målte begge veier og fikk et avvik på 8 mm.

 

Både Nord og Syd punkt på linjen er merket på gamle kart og skal i følge rapporten være markert i terrenget med jernbolter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasjonsjefen, tidligere ‘lantmätare’,  bestemte å sende ut en ‘landmålings arkeolog’, seg selv, for å finne punktene. Ganske nøyaktig 97 år seinere.  

Basis Syd, bolt i stein

 

 

 

 

Ikke lenge før rusten har spist av bolten.

Basis Nord, bolt i stein.

Denne skal vel stå i 100 år til.

 

Fotograf : Rune Sloth Falch