Kart

Bjørnøya har et areal på 178km2 og har variert terreng. Den nordlige delen av øya er relativt flat. I sør og sørøst finner vi fjellterreng hvor høyeste topp er Urd på 535moh. På øya finnes cirka 700 vann, men flere av disse er grunne og tørker helt opp i sommerhalvåret. Det finnes sju hytter plassert rundt på øya hvor av seks hovedsaklig brukes som turmål for besetningen på den meteorologiske stasjonen. I sommersesongen benytter også Norsk Polarinstitutt hyttene som utgangspunkt for forskningsarbeid. Norsk Polarinstitutt har også satt opp ei hytte i Revdalen. Hytta brukes som hovedbase for arbeidet som utføres hver sommer med registrering og observasjon av fuglebestanden. Revdalen ble valgt pga sin nærhet til fuglefjellene sør på øya.

© Pinpin, Wikipedia CC-BY

© Sémhur, Wikipedia CC-BY

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Norsk Polarinstitutt har ansvar for kartlegging og navngiving i arktisk sone. For detaljert topografisk kart følg linken under til interaktive kart på sidene til Norsk Polarinstitutt. Her er det også mulig å kjøpe papirutgaven.

Interaktive Kart fra NP