Jobb


Stasjonssjef

Stasjonssjefen har egentlig tittelen stedlig leder. Hen har hovedansvaret for stasjonen og rapporterer til værvarslinga i Tromsø. Hen koordinerer hverdagen, fks. når det kommer besøk eller når arbeidsoppgaver skal fordeles. Til daglig inngår hen i den døgnkontinuerlige vaktplanen. Det betyr at hen tar værobservasjoner, slipper værballong og leser opp værmeldingen på VHF/MF radio. For å bli stasjonssjef må du ha hatt minimum en tidligere sesong på en av ishavsøyene.

Sondeleder

Sondeleder har egentlig tittel radiosondeleder, og har ansvar for værobservasjonene og for at det sendes værballonger (radiosonder) 2 ganger i døgnet om sommeren, og 4 ganger i døgnet om vinteren. I tillegg sendes det flyværobservasjoner (Metar) 4 ganger i døgnet, oftere hvis det kommer helikopter til øya. Og vi leser værmelding på radio (HF og VHF) to ganger i døgnet. En av oppgavene til sondeleder er å drifte anlegget som produserer hydrogen til værballongene. Vann og lut blir ved hjelp av elektrolyse, og litt om og men,  til hydrogen og oksygen. I tilknyttning til hydrogenproduksjonen er det en del sikkerhets- og analyseanlegg som skal sees til.  Sondeleder er en av de til sammen 6 værobservatørene på Bjørnøya, og rapporterer til Værvarslinga for Nord-Norge og til Meteorologisk Institutts radiosondeavdeling. For å bli sondeleder må du tidligere ha hatt jobb som meteorologifullmektig eller lignende.

Driftsleder

Som Driftsleder er man stasjonens «handy» og har ansvar for all infrastruktur som: strømproduksjon, vannforsyning, varme og brannvernsleder. Driftsleder utfører også all vedlikehold på maskiner, utstyr og bygningsmasse. Som driftsleder har man også ansvar for tanking av helikopter og drift og vedlikehold av tankanlegget. Driftsleder er den eneste som har fast arbeidstid fra kl. 08.00 til 15.00 man-fredag og 08.00-10.00 på lørdag. Det er mange forskjellige gjøremål og ikke en dag som blir lik som Driftsleder, det er mye utstyr her som trenger reperasjoner og vedlikehold, 3 strømgeneratorer, 2 båter, 2 traktorer, Hiab lastebilkran, 2 snøskutere for å nevne noe. For å bli Driftsleder her på Bjørnøya bør man ha erfaring fra drift av strømgeneratorer, båterfaring, kranerfaring (G8) erfaring med vann/avløp og elektriske installasjoner. Brannvernerfaring og HMS da sikkerheten går alltid først her på ishavet.

Tekniker

Tekniker gjør i praksis samme jobben som meteorologifullmektige. I tillegg skal teknikeren ta hånd om data og elektronikkproblemer, etterse måleinstrumenter og være kontaktperson for tekniske henvendelser fra fastlandet.

Kjøkkensjef

Som kjøkkensjef på Bjørnøya har man i tillegg til å lage mat til av resten av besetninga ansvar for proviantering. Kjøkkensjef skal også følge opp det daglige/ukentlige renhold av kjøkken. I tillegg har kjøkkensjef ansvar for at lager som tilhører kjøkken er ryddig, og ansvar for oppreiing av senger/renhold av gjesterom ved besøk. Det lages pr.idag 3 måltider daglig: frokost, lunsj og middag.

1. kokk

Førstekokkens jobb består i å lage mat til resten av besetninga. Førstekokk skal også følge opp den daglige/ukentlige rengjøringa av kjøkken. Ellers skal førstekokk også bidra til oppreiing av senger/renhold av gjesterom ved besøk.

Meteorologifullmektig

Hovedoppgaven for personell i meteorologistillingene på Bjørnøya er værobservasjon og rapportering av disse til Meteorologisk institutt. På Bjørnøya utføres værobservasjon hver time hele døgnet. Stillingen inngår i en døgnkontinuerlig vaktplan som deles av seks personer inkludert stasjonssjef, sondeleder, tekniker og tre meteorologifullmektiger. I tillegg til observasjonene er slipp av værballong, opplesing av værmelding på VHF/MF radio og daglig drift av stasjonen de viktigste arbeidsoppgavene

The identification and recognition of associated medical cialis online Erectile dysfunction can occur as a result of a neurological.

.

Isbjørnvakt og turkamerat:)

For å ha denne stillingen bør du være hund. Jobben består i å varsle dersom isbjørn er til stede på stasjonsområdet. Hundene er selvfølgelig også med på våre små ekspedisjoner rundt på øya. I tillegg til isbjørnvakt er de gode kamerater. Stillingen som isbjørnvakt er en livslang kontrakt som innebærer mye frisk luft og mange fine turer.

Søke jobb på Bjørnøya

For ledige stillinger på Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen gå til stillingsutlysninger på Meteorologisk institutt.