2010-2019

2010 sommerBjørn Vigeland, Frode Enger, Morten Nyhaug, Jørgen Gullestad, Børge Larsen, Stig M. Brøste, Rune Johansen, Henning Simonsen, Rune Skoglund, Ulf Joakimsen, Tor Lauvstad

2010-2011 vinterTed Riise, Henning Simonsen, Steinar Berthelsen, Helge Haugland, Magnus Myrhaug, Marius S. Våge, Venke Ivarrud, Lise Ottem, Vera Lund

2011 sommerBjørn Blokkum, Bård Vidar Kristensen, Axel Meldahl, Håkon Gjersvold, Liv Ingrid Blokkum, Maria Kvernmo Andreassen, Merete Flø, Finn Stoltz, Thomas Berntsen

2011-2012 vinterRagnar Sønstebø, Marion Lexau Nødset, Linda Kleppe, Oddmund Isaksen, Eli Anne Ersdal, Trygve Flathen, Eva Fuglset, Henning Simonsen, Margunn Berge Almli

2012 sommerAsbjørn Djupdal, Jørgen Sjøvold Strand, Hans Petter Hansen, Erik Sommerseth, Geir Ramberg, Karin Taraldsen, Frank Otto Hanssen, Edel Ellingsen, Reidar Kaasa

2012-2013 vinterHelge Haugland, Ragnar Sønstebø, Rune Nilsen, Bjørn Vigeland, Venke Ivarrud, Bjørn Henning Halvorsen, Elin Tronvoll, Vera Lund, Stig Andreas Gjerde Bless, Erling Gustavsen

2013 Sommer

Årets sommerbesetning har bestått av totalt 12 personer. Av disse har 4 sondeledere byttet på oppgaven med å være sondeleder gjennom dette halve året. I tillegg har vi nå 4 hunder på øya 
. Fin gjeng!

Ragnar Sønstebø, Finn Stoltz, Hilde Fosse, Terje Brannfjell, Svein Rabbevåg, Hilde Fålund Strøm, Gry Eva Michelsen, Oddmund Isaksen, Jan Bjørn Sæther, Kaja Aas, Vidar Teigen, Harald Heide, Laban, Nanuk, Eerkki og Aki.

2013-2014 Vinter

Vinterbesetning2014-ForWEB

Bjarne Ringstad Olsen, Tomas Eliesen, Erland Eliesen, Rune Nilsen, Mikael Greaker, Kirsti Lund Vik, Kari Petronella G. Finstad, Erik Sommerseth, Hans-Olaf Reitås, Laban, Aki, Eerkki, Nanuk.

2014 sommer

stasjonsbilde 1

Hans Petter Hansen, Finn Stoltz, Kristoffer Kjøren, Steinar Løvold, Tomas Danielsen,                                          Inger Brit Vibekken, Hilde Fosse,                                                                                                        Ingar Ottemo, Vidar Teigen,                                                  Eerkki,        Aki,      Nanuk,    Laban.

2014-2015 Vinter

Stasjonsbilde2 DSC_4695

Eirik Karlsen   Tom Oredalen   Elin Egseth  Svein Rabbevåg  Bjørn Blokkum   Harald Heide
driftsleder     met. fullmektig.   kjøkkensjef      tekniker      radiosondeleder    stasjonssjef
Venke Ivarrud   Stig A. Bless   Stine Mikalsen
met. fullmektig      1. kokk         met. konsulent
Eerkki  Nanuk  Laban  Aki

Sommer 2015

stasjonsbilde_webInge Jørstad,    Torstein Botten Andersen,   Vidar Teigen
driftsleder,             tekniker,                 meteorlogikonsulent
Lisanne de Blécourt,   Lena Ringstad Olsen,   Finn Stoltz
meteorlogfullmektig,         sondeleder,             stedlig leder
Thomas Holgersen,  Gunn Tove Nyberg,      Tone Toft
1. kokk,                kjøkkensjef,   meteorologifullmektig
Eeerkki, Aki, Laban

2015-2016 Vinter
Vinter2016

Bak fra venstre: Ted Riise – radiosondeleder, Bjørn Ove Finseth – kjøkkensjef, Oddvar Telstad – driftsleder, Raymond Sellevold – met.fullmektig, Rune Johansen – stedlig leder.
Foran fra venstre: Kristine Kleppe Dalen – 1. kokk, Kari Petronella G. Finstad – met.fullmektig, Ragnhild Nordhagen – met.konsulent, Adam B. Sørensen – tekniker.

2016 Sommer
stasjon_sommer_2016sBak fra venstre: Børge Kolstad – kjøkkensjef, Tomas Eliesen – Met. fullmektig, Knut-Einar Paulsen – Tekniker, Steinar Løvold – Stedlig leder, Finn Stoltz – Stedlig leder, Vidar Teigen – Radiosondeleder, Mads Hansen – Driftsleder.  Foran fra venstre: Stine Gabrielsen – Met. fullmektig, Kristoffer Kjøren – 1. kokk, Beate Taule – Met. fullmektig.

2016-2017 Vinter

unnamed

Bak fra venstre: Lasse – 1. kokk, Harald Berre – Driftsleder, Ragnar Sønstebø – Stedlig leder, Ted Riise – Sondeleder, Mats Kågstrøm – Tekniker, Foran fra venstre: Stine Mikalsen – Met. konsulent, Gunn Tove Nyberg – Kjøkkensjef, Rannveig Eikill – Met. fullmektig, Haakon Nordrum – Met. fullmektig.

2017 Sommer

Bakre rekke: Steinar Løvold – stedlig leder, Vidar Teigen – radiosondeleder, Anders Vangen – 1. kokk, Margerete Reinsbø – met. fullmektig, Kristine Kleppe Dalen – kjøkkensjef, Finn Stoltz – stedelig leder.
Foran: Kristine Tofte – met. fullmektig, Kristine Nilsen Torkildson – met. fullmektig, Jørn Martin Hansen – driftsleder,  Knut-Einar Paulsen – tekniker.

2018 Vinter

Fra venstre: Bjørn Ove Finseth – kjøkkensjef, Morten Hagfors – driftsleder, Erik Sommerseth – stedlig leder, Ted Riise – sondeleder, Mats Kågstrøm – tekniker, Haakon F. Nordrum – met.fullmektig, Nina Solheim – 1. kokk, Susanne Foldvik – met.fullmektig og André G. Røsberg – met.fullmektig.

2018 Sommer

Arild Lyssand – Stedlig Leder, Finn Stoltz – Stedlig leder (15.06 – 22.08),
Hans-Olaf Reitås – Radiosondeleder, Kenneth Vikane – Driftsleder
Nils Rune Hansson – Tekniker, Tina Skagen – Met. fullmektig
Vegard Borgli – Met. fullmektig, Venke Ivarrud – Met. fullmektig
Alexander Knutsen – Kjøkkensjef, Ingunn Rosø – 1. kokk

2018-2019 Vinter

Ragnar Sønstebø – stedlig leder, Knut-Einar Paulsen – radiosondeleder, Nina Skogheim – kjøkkensjef, Tone Endresen – 1.kokk, Ivar Almhjell – driftsleder, Iris Hestnes – met.konsulent, Signe Meling – met.fullmektig, Eigil Bjørvik – met.fullmektig, Arfinn Bjelland – tekniker

                                                             2019 Sommer

Mats Kågstrøm – Stedlig Leder
Vidar Teigen – Radiosondeleder
Jørn M Hansen – Driftsleder
Erling Schjølberg – Tekniker
Kine Wold Lunde – Met.fullmektig
Katrine Hiorth – Met.fullmektig
Maiken Vassel – Met.fullmektig
Rune Sloth Falck – Kjøkkensjef
Sandra Kræmer – 1. kokk

2019-2020 Vinter

Ragnar Sønstebø – Stedlig Leder
Venke Ivarrud – Radiosondeleder
Patricio Cid – Driftsleder
Arnfinn Bjelland – Tekniker
Camilla Lian – Met.fullmektig
Frank A. Amdal – Met.fullmektig
Johannes Hjertholm – Met.fullmektig
Sigrid Hanevold – Kjøkkensjef
Daniel Storesund – 1. kokk