1980-1989

1980 sommer

Erik Sommerseth, Harrald Jørgensen, Oddmund Søreide, Arne Larsen, Kjell Skaret, Hans Petter Hansen, Rolf Arne Hagen, Karl Sandvik, Inger Ann Olsen, Svale Jensen, Egil Ramslie, Gunnar Nilsen, Inge Olsen

1980-1981 vinter

Ivar Nygård, Arne Larsen, Oddvar Lundås, Einar Svennheim, Magne Øverbø, Carl Sandvik, Steinar Olsen, Hans Petter Hansen, Arne Nævdal, Jon Hansen, Gunnar Nilsen, Bjørn Roar Fonn, Øystein Killie, Rolf Holgersen

1981-1982 vinter

 Knut Aarsand, Bjarne Hillestad, Jakob Jakobsen, Jon Hansen, Kåre Lindberg, Walter Hansen, Trude Krogseng, Sigurd Pettersen, Tor Simonsen, Tor Jan Gjesteland, Rolf Arne Hagen, Hauk Mauseth, Einar Svenheim, Knut Nyen

1982 sommer 

Geir Stokkeland, Pål Almås, Odd Berg, Henning Halvorsen, Harald Jørgensen, Harald Løkken, Leif Arne Hansen, Steinar Olsen, Per Tore Uteng, Odd Bugten, Finn Andreassen, Svale Jensen, Einar Kræmer, Ragnar Schjølberg

1982-1983 vinter 

Rolf Arne Hagen, Olaf Ullestad, Henning Halvorsen, Trude Krogseng, Jacob Jacobsen, Einar Svenheim, Erik Sommerseth, Robert Dearsley, Tor Jan Gjesteland, Finn S. Andreassen, Geir Stokkeland, Knut Nyen, Odd Bugten, Rolf Holgersen

1983 sommer 

Svein Jørgensen, Arne Nævdal, Ivar Nygård, Jon Kolsum, Torkjell Øye, Arne Knudsen, Stein Olsen, Bente Isaksen, Bjørg Aspmo, Idar Tetlivold, Solveig Ellefsen, Kirsten Thorjussen

1983-1984 vinter 

 Arne K Kirsten, Odbbjørn, Torkjell, Nils, Terje, Henrik, Idar, Bente, Solveig, Helge, Geir, Bent

1984 sommer

Arne P. Larsen, Frank Hansen, Kåre Lindberg, Harald Berg, Ruth Arntzen, Hauk Mauseth, Magnar Arntzen, Knut Nyen, Erling Selnes, Per Arne Småvik, Einar Svendheim, Finn Andreassen, Fritjof Pedersen

1984-1985 vinter

Arne Nævdal, Frank Hansen, Gunnar Nilsen, Tor Jan Gjesteland, Bent Inge Sæland, Rolf Holgersen, Jon Kolsum, Finn Andreassen, Per Tore Sørvoll, Einar Svennheim, Ole A. Knutsen, Per Arne Småvik, Bjørnar Karlsen, Per Gunnar Olsen

1985 sommer

Vidar Søndmør, Einar Kræmer, Solveig Ellefsen, Erling Selnes, Magne Gundersen, Svale Jensen, P.G.Olsen, Robert Dearsley, Helge Johansen, Trons Wikne, Erik Sommerseth

1985-1986 vinter

Sverre Mork, Terje Briskelid, Svein Erik Langmo, Hans Otto Pedersen, Torkjell Øye, Vidar Søndmør, Geir Stokkeland, Ivar Tetlivold, Per Gunnar Olsen, Mauk Mauseth, Solveig Ellefsen, Thor Even Johnsen

1986 sommer

B. Skillingstad, J. Augdal (Bentec), K.Eilertsen, E. Tveitdal, R. Gujord, T. Hemstad, K.Lindberg, H.P. Bergseth (Bentec), S. Aslaksen, M. Gundersen, B

the corporal smooth muscle cells. This enzyme guanylateLifestyle factors such as relationship issues or substance cialis online.

. Olsen, B. Jensen, R
. Schjølberg

1986-1987 vinter

Robert Dearsley, Randi Gujord, Vidar Sundmør, Sverre Mork, Olaf Ullestad, Berit Olsen, Stinar Aslaksen, Per Erik Berg, Torkjell Øye, Bjørn Ottesen, Karlot Eilertsen, Ole Jakob Seigerud

1987 sommer

Robert Dearsley, Astrid D?, Vidar Kjemperud, Sigrun Vestad?, Finn Andreassen, Svale Jensen, Helge Johansen, Per Frank Hansen, Johannes Sundøy, Per Ivar Lyshaug, Finn Bakke, Solvei Ellefsen, Idar Tetlivold

1987-1988 vinter

 Svein Erik Langmo, Vidar Kjemperud, Rolf Holgersen, Solveig Ellefsen, Tor Simonsen, Henning Halvorsen, Bjørn Ottesen, Helmer Hansen, Bjarne Skillingstad, Torkjell Øye, Gunnar Nilsen, Per Ivar Lyshaug

1988 sommer

 Ragnar Brækkan, Terje Briskelid, Per Gunnar Olsen, Bjarne Hillestad, Bjørn Linneha, Karin Kvinge, Bjørg Aspmo, Judith Hansen, Tor Jan Gjesterud, Elisabeth Dahl, Anton Olsen

1988-1989 vinter

 Hauk Mauseth, Rolf Stensø, Per Erik Berg, Bjarne Hillestad, Svein Erik Langmo, Turid Barman, Junid Hansen, Ragnar Brækkan, Per G. Olsen, Bjørn Aspmo, Anton Olsen, Bjørn Linnehol

1989-1990 vinter

Atle Isaksen, Einar Kræmer, Svale Jensen, Terje Pettersen, Hans Otto Pedersen, Per Ivar Lyshaug, Inger Isaksen, Junid Hansen, Pål Rickardson, Bjørn Linnehol?, Vidar Sundmør, Vidar Kjemperud