1990-1999

1990 sommer

Tom Johansen, Gunnar Meyer, Bjarne Hillestad, Jens Agersborg, Tor Simonsen, Aud Martinussen, Johannes Rundhaug, Sigrunn Vestad, Anne Gregersen, Per G
. Olsen, Roger Kristiansen, Frank Johansen (ikke på bildet)

1990-1991 vinter

Gunnar Meyer, Tor S
. Eidissen, Lise Rogne, Bjørn H.Halvorsen, Frank Johansen, Romund Åsheim, Anne Gregersen, Olaf Ullestad, Per. G. Olsen, Bjarne Hillestad, Tom Johansen, Sverre Mork

1991 sommer

K
. Henriksen, T. Vågheim, K. Bersås, O.R. Olsen, T
. Nypan, T.E. Johnsen, T

. Olsen, A. Amundøy, I. Tetlivold, N. Ekker, G. Aasebøstøl

1991-1992 vinter

 Sverre Mork, Terje Briskelid, Øystein Killie, Sigrun Vestad, Ragnar Wiesener, Oddvar Lundås, Inger Sandstrand, Finn Klæbo, Marianne Hofstad, Johannes Rundhaug, Viggo Gundersen, Eirik Wiik

1992 sommer

Per Ivar Lyshaug, Tove Mjellanger, Eli Arild, Jim Johansen, Jan Petter Johansen, Jan Asbjørn Pettersen, Knut Steinhaug, Per Tore Sørvold, Einar Kræmer, Kristin Fangel, Pål Rikardsen, Svein Erik Langmo

1992-1993 vinter

Arthur Kristiansen, Rita Bakkejord, Oddbjørn Fostad?, Elisabeth Dahl, Øyvind Berthelsen, Vidar Heggedal, Øyvind Haga, Finn Klæbo, Anton Olsen, Finn Stoltz, Jann Jørgensen, Innfelt: Inger Sandstrand

1993 sommer

     Knut Jonny Paulsen, Oddvar Lundås, Jan Jusnes, Frode Havdal, Arne Eriksen, Signe Alvarstein, Ragnar Wiesner, Anne Elise Eines, Toril Berntsen, Idar Tetlivold, Bjørn Aspmo

1993-1994 vinter

Jørund Stien, Arne Eriksen, Per-Ivar Lyshaug, Svein Erik Langmo, Kjell Tennes, Jo Krogvold, Ståle Solberg, Jann Jørgensen, Junid Hansen, P.G. Olsen, Tore Sætermo, Nina Ekker, Anne Elise Eines

1994 sommer

     Sverre Mork, Aage Alver Nilsen, Rita Bakkejord, Hjørdis Dahle, Hallvard Tyldum, Jan Petter Johansen, Øyvind Enstad Haga, Odd-Rune Johansen, Øystein Peder Hansen, Kai-Gunnar Nilsen, Finn Klæbo

1994-1995 vinter

 Anton Olsen, Arthur Kristiansen, Karin Nordby, Einar Tronæs, Pål Andreassen, Oddbjørn Fostad, Magne Gundersen, Tor-Jan Gjesteland, Nils Holme, Astrid Gundersen, Helge Grytøyr

1995 sommer

          Knut Stenhaug, Idar Tetlivold, Roger Isaksen, Jan Jusnes, Anton Olsen, Olaug Haugstad, Magne Øverbø, Torger Torgersen, Kjellø Johnsen, Inge Rørnes, Judith Willassen, Håvard Martinsen

1995-1996 vinter

 Vidar Teigen, Ulf Grøtta, Einar Tronæs, Olaf Ullestad, Eling Kjellvang, Øyvind Vikholdt, Tor Lauvstad, Robert Dearsley, Bjørn Aspmo, Tove Mjellanger, Aud Martinussen

1996 sommer

Hans Otto Pedersen, Berit Vasstrand, Per Erik Viken, Øyvind Stabbforsmo, Fritz Nordås, Arild Grytøyr, Tor Jan Gjesteland, Harald Karlsen, Kjell Jonny Johnsen, Karin Nordby, Jan Lie Karlsen

1996-1997 vinter

          Hans Ramsvik, Per Ivar Lyshaug, Jo Krogvoll, Magne Øverbø, Finn Stoltz,            Tormod Sandaker, Inger Rørnes, Thorun E du Plessis, Signe Marit Bolstad, Aud Marthiniussen

1997 sommer

           Tor Wikan, Øyvind Vikholt, Svein Åge Rønningen, Øyvind Stabbforsmo, Bjørn Helgesen, Magne Øverbø, Arild Grytør, Ellen Sagmoen, Arne Tolås

1997-1998 vinter

          Arne Pedersen, Bjarne Hillestad, Inge Rørnes, Geir Tore Olsen, Sverre Mork, Jann Jørgensen, Linda Kleppe, Sigrid Mortensen, Espen Eide

1998 sommer

Harald Grorud, Halvard Mikalsen, Jo Krogvold, Geir Tore Olsen, Hans Petter Hansen, Aud Marthiniussen, Siw Killengen, Fin Stoltz, Torill Økland

1998-1999 vinter

Tormod Engen, Jan Sætermo, Svein Isaksen, Marit Gridseth, Ole-Johan Mikalsen, Hjørdis Dahle, Thormod Gran, Finn Stoltz, Jan Jørgensen (ikke på bildet), Tor Lauvstad

1999 sommer

         Sverre Mork, Petter Nymo, Magne Øverbø, Arild Grytøyr, Arne Pedersen, Einar Kræmer, Judith Halvorsen, Roger Nordhaug, Brith Pedersen, Rune Skoglund, Linda Kleppe

1999-2000 vinter

 Terje Briskelid, Morten Eivind Andreasen, Finn Stoltz, Roald Pedersen, Sigrid Mortensen, Tove Mjellanger, Rita Bakkejord, Robert Dearsley, Ole-Johan Mikalsen, Øyvind Meland Edvardsen