2020-

Sommeren 2020

Mats Kågstrøm – Stedlig Leder
Nils Rune Hansson – Radiosondeleder
Kenneth Vikane – Driftsleder
Mats og Nils Rune deler denne stillingen – Tekniker
Marit Kollstuen – Met.fullmektig
Ingvill Engdal – Met.fullmektig
Kristoffer Collin Hundal – Met.fullmektig
Hege Terum Kvitberg – Met.fullmektig
Tonje Andersen – Kjøkkensjef
Frank Olav Dokken – 1. kokk