Siste ukes besøk og gjøremål

Avinor sine ingeniører i gang med montering av ny VHF antenne 15 meter over bakken og i liten kuling.

Scania ekspert Ivan fra Norsk Scania Tromsø er her i gang med det ene aggregatet som har stått i en og en halv mnd. Ivan fikk det i gang igjen og oljelekkasje ble utbedret,

Besøk av fiskeforskere

I perioden 29.august – 10. september var 4 forskere fra Akvaplan-niva på Bjørnøya for å ta prøver av røye fra Ellasjøen og Laksvatn. Tidligere undersøkelser har vist at røya i Ellasjøen inneholder høye nivåer av organiske miljøgifter (f.eks. PCB, DDT, bromerte flammehemmere). I Laksvatn er miljøgiftsnivåene lave, så denne innsjøen var valgt ut som referansested (dvs. et upåvirket system).

Prøvetaking av fisk

Feltlab

Studier av andre dyr med høye nivåer av miljøgifter (f.eks. polarmåke og isbjørn) har vist at deres helse er påvirket av miljøgiftene. Fisken i Ellasjøen har vært utsatt for miljøgifter over lang tid, men det er så langt ikke gjennomført noen studier av hvilke effekter disse har på røyebestanden.

Formålet med feltarbeidet i august/september var å ta prøver av røye for å vurdere om bl.a. reproduksjonen er påvirket. Forskerne tok prøver av blod, hjerne, nyre, lever og muskel fra 20 fisk fra hver innsjø. Fire modne hunner fra hvert vann ble i tillegg strøket, og eggene ble befruktet med sperm fra hanner fra samme vann. Eggene ble deretter fulgt fram til de første celledelingsstadiene var gjennomført.

Befruktede egg

 

Hangarlab

Eggprøvene ble analysert i hangaren på stasjonen – den største labben forskerne noen gang hadde jobbet i. Resten av prøvene er nå tilbake på fastlandet hvor de vil bli analysert de kommende månedene. Resultatene vil bl.a. bli publisert på Framsenterets hjemmesider (www.Framsenteret.no).

Ellers vil vi bare benytte anledningen til å takke så mye for all hjelp og gjestfrihet som vi møtte hos dere! Vi hadde noe flotte dager, både i felt og på stasjonen.

Hilsen Anita, Marianne, Guttorm og Oddmund

Hverdagen på stasjonen

Her på Bjørnøya mangler vi mye av det vi tar for gitt hjemme på fastlandet. Avstaden til nærmeste døgnåpne bensinstasjon er betydelig. Det nærmeste vi kommer byvandring er en tur til det nedlagte gruvesamfunnet på Tunheim. Til tross for dette mangler vi ikke ting å gjøre. Arbeidsoppgavene er minst like mange her som hjemme.

Asbjørn oppe i tåka for og bytter lyspære i en av de 30 meter høye mastene på stasjonen.

Overett merke som loser båtene trykt inn i hamna trenger også ny pære.

Frank har gjort en godt stykke arbeid med å fjerne de gamle slangene til dieselanlegget. Fundamentet står for tur.

Slangene ferdig stroppet på paller og klar for transport sørover til avhending.

Vedlikehold av velferdshyttene

Besetningen på stasjonen disponerer seks hytter rundt på øya. Hvor mye hyttene er i bruk varierer med sesong og interesse. I sommer har flere av hyttene hatt jevnlig besøk. Vi har også brukt litt tid på vedlikehold. Røyvasshytta har fått en runde med malekosten, det samme har Skutilen. Også Russehamna er nymalt. I tillegg er inngangspartiet i Russehamna jekket opp noen centimeter og nye fundament stablet opp. Nå går dørene lett igjen etter å ha vært kranglete i en periode. Hyttene trenger stadig vedlikehold. Avstanden til stasjonen, og utfordringer med transport av materiell er en begrensende faktor. Om sommeren er eneste transportmiddel Ulka. En Rana plast 530 som fort blir liten i Barentshavet. Vinterstid er selvfølgelig snøskuteren god å ha.

Rana plast 530 på vei ut i Barentshavet etter besøk i Russehamna. Strøkent føre for båttur denne dagen. Noen liter maling, materialer til platting, og jekk for heising av inngangsparti levert på døra.

Hytta i Russehamna etter litt arbeid med malekost, spade og hammer.

Bygningsarbeidet sommeren 2012

Nåværende besetning ankom øya 2/6. 14/6 var vi i gang med å rive garasjen:). Rivingen ble utført på oppdrag fra Statsbygg. Høsten 2013 står det forhåpentligvis en ny garasje på samme plass.

Rivningsarbeid på stasjonen

I sommer har vi hatt besøk av tre trivelige karer engasjert av LNS Spitsbergen. De har på noen uker gjort noen forbedringer på kaia og støpt nytt gulv til garasjen. På kaia er fundamentet til den gamle krana fjernet. Det har nå blitt betydelig bedre plass til traktor og mobilkran. De har også sprengt bort noen bergnabber og gjort det dypere langs kaia.

Her er det borring før sprengning, fra venstre: Roger, Terje og Stig alle engasjert av LNS Spitsbergen.

 

Roger er her igang med å fylle alle borehullene med dynamitt og snart klar for sprengning.

Vi ble små ved siden av Green Frost som kom med etterforsyninger av maskiner og annet utstyr til gutta fra LNS

Flying Cat…Gravemaskin heises inn i garasjetomta over forskallingen for å legge siste hånd på verket før støping.

Resultat 1 : Ny platting og ringmur til den nye garasjen, garasjen blir etter planen satt opp sommeren 2013

Resultat 2 : bedre kaiforhold og mye større plass på kaia etter tilsammen bruk av ca 70 tonn med betong på kai og garasje.

Verdens blideste pullert (ihvertfall Bjørnøyas) er nymontert på den nye kaia. Den er malt av vår kunstneriske kokk Jørgen

[